«Φάρμα των Ζώων»: Δίκη για τον Ζακ, ημέρα 7η, καταθέσεις διασώστη, Μ.Λούκα, Forensic Architecture