“Φρούρια” τα σχολεία: Δραστικά μέτρα μετά τις επιθέσεις