“Γαλάζια Λεμεσός”: Τι καταδεικνύει μελέτη για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων