Γαλλία και Ελλάδα ψαλιδίζουν τις τουρκικές επιδιώξεις κόβοντας τα φτερά στον Ερντογάν