Γερά στο θέμα της αναβάθμισης των Τεσσάρων ΜΕΚΟ-200 οι ΗΠΑ ενώ έρχονται 75 αποβατικά AAV7A1