Γιάννης Μπαλτζώης: Η Τουρκία ενεργούμενο Γερμανίας στην Αφρική. Μυστικά Μέσης Ανατολής, Ουκρανικού