Γιάννης Μάζης, Η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και η νέα συμφωνία με την Ρωσία