Γιάννης Μάζης, Πρέπει να μας ανησυχεί η προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει το Ισραήλ;