Γιάννης Μάζης, Σε οξεία αντιπαράθεση με την Ελλάδα και την Κύπρο οδηγείται η Τουρκία