Γιάννης Θεοδωράτος: Με το Κλειδί της Ιστορίας 241. Το 1ο πλήγμα εμείς, πριν μας προλάβει η Τουρκία