Γιατί προκύπτει έξαρση των μεταλλάξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο