Γιώργος Φίλης, Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει κακές σχέσεις με την Ρωσία.