Γιώργος Φίλης, Λάμπρος Τζούμης, η κόντρα Δύσης – Τουρκίας και ο ρόλος των Ελληνικών συμμαχιών