Γιώργος Φίλης, Μ. Χριστοδουλίδης: Θα γίνει και EastMed και η εξόρυξη υδρογονανθράκων μας, από ανάγκη