Οι αμερικανικές εξαγωγές όπλων μειώθηκαν κατά 21% το οικονομικό έτος 2021