Η Χριστίνα Γιαννάκη για τις διευθετήσεις εμβολιασμού παιδιών