” Η Ελλάδα Ελεύθερη” , έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Μεγάλη Λέσχη