Οι ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για τα κρούσματα και αλυσίδες σε σχολεία