Η Ευρώπη φορτώνει δυνάμεις στο Μάλι καθώς η Γαλλία αποσύρει στρατεύματα