Η Γερμανία κλείνει τρία από τα τελευταία έξι πυρηνικά της εργοστάσια