Η κίνηση στο λιανικό εμπόριο τις ημέρες των Χριστουγέννων