“Οι νέοι έχουν και τη φωνή και τη δυνατότητα να φέρουν την αλλαγή”