Η ΠΕ Καβάλα στηρλιζει την τοπική οικονομία διαμορφώνοντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα