Η πρώτη φρεγάτα πολλαπλών αποστολών της Γαλλίας εντάσσεται σε ενεργή υπηρεσία