Η Ρωσία ανακοίνωσε χρήση ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό για την προστασία των πολιτών της