Η Ρωσία δεν θα παρέχει τεχνογνωσία των S 400 στην Τουρκία