Η σημαντικότητα της επίσκεψης Πάπα στην Κύπρο – Σχολιασμός από τον Θεολόγο Θεόδωρος Κυριάκου