Η συμβολή του πληρώματος ασθενοφόρων στη μάχη κατά της πανδημίας