Η συμβουλευτική ψυχολόγος Μαρία Γκλιάου για τις σκηνές τρομοκρατίας σε σχολεία