Η “Στρατηγική πυξίδα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ” και η θέση της Ελλάδας