Η Τουρκία διασυνθέδηκε ακτοπλοϊκά με τη Λιβύη ενώ ακυρώθηκε η υποψηφιότητα Χαφτάρ