Η Τουρκία λόγω των Αμερικανικών περιορισμών αλλάζει το σύστημα ηλεκτρο-οπτικού αισθητήρα των UAV