Οι τρομακτικές εξάρξεις της πανδημίας στην Κρήτη – Το σενάριο για το νησί – Ώρα Αιχμής