Οι Βούλγαροι μετά την παρουσία των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη θέλουν βάση του ΝΑΤΟ στον Εύξεινο Πόντο!