Ικανοποίηση της 4ης Υ.Π.Ε για την πορεία των εμβολιασμών στην ΑΜ-Θ