Εικαστικές Υμνωδίες: Μια άλλη πτυχή του Μάριου Τόκα