Ιμερίδα για την αντιμετώπιση των αναγκών ασγαλείας των μουσουλμανικών κοινωτήτων στην Καβάλα