Ημερίδα με θέμα την εκπαίδευση των προφύγων τις προκλήσεις και τις προοπτικες στην Καβάλα