ΗΠΑ- Γαλλία-ΝΑΤΟ “ευθυγραμμίζονται” για τον Ευρωστρατό! Τι μορφή θα έχει και ποια σχέση με τo NATO