ΗΠΑ: Η αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου θεωρείται μεγάλη απειλή για την Άγκυρα