Υπόθεση τρομοκρατίας: Μίλησαν τα SMS τους κι ελευθέρωσαν τους τρεις από τους έξι