Εισηγήσεις για νέα μέτρα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου