Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου στον καράβολα