Καταγγελία από Σέρρες | Διασωληνώνονται ασθενείς από άπειρο προσωπικό