Καταγγελία για φαρμακεία που εκδίδουν πλαστά θετικά τεστ