“Κάθε μέρα που ένας ασθενής μένει εκτός μονάδας, αυξάνεται το ποσοστό θνησιμότητάς του”.