Και το Ισραήλ μετά από Ισπανία, Ιταλία & Εμιράτα στηρίζει την τουρκική οικονομία