ΚΙΝΑΛ – Η Επόμενη Μέρα | Οι Αμφισβητούμενες Φράσεις επ.2