Κινδύνευσαν περαστικοί από καδρόνι που έπεσε από ετοιμόρροπο αρχοντικό