Κύπρος: Αναχώρησε για την Ιταλία η πρώτη ομάδα αιτούντων άσυλο